top of page

Filosofiske samtaler- for deg eller for dere

Individuelle samtaler

Trenger du noen å snakke med? Ønsker du økt forståelse og innsikt i ditt eget liv eller et tema som opptar deg?

 

I en filosofisk samtale kan du snakke om alt fra små eller store valg i dagliglivet til sorg og livskriser.

 

Det kan for eksempel dreie seg om:

 

  • Å skape større bevissthet rundt valg i livet

  • Hvordan takle et samlivsbrudd

  • Å bli bedre kjent med deg selv

 

Filosofien har hatt menneskets levde liv i sentrum gjennom flere tusen år, dette gir en filosof godt grunnlag for å samtale med mennesker om allmennmenneskelige spørsmål og utfordringer. Det er spesielt godt egnet til refleksjon rundt eksistensielle og etiske problemstillinger. Du trenger ikke kunnskaper om filosofi som fag for å nyttiggjøre deg slike samtaler.

 

 

For grupper, bedrifter og organisasjoner

Samtaler som skaper refleksjon og bevissthet er viktig også for organisasjoner og næringsliv. En filosofisk samtale kan for eksempel bidra til å:

 

  • Skape bevisste og engasjerte medarbeidere

  • Finne og løse et problem organisasjonen eller bedriften står ovenfor

  • Gi perspektiv og styrke bedriftens eller organisasjonens identitet

 

 

Alle samtaler er underlagt taushetsplikt. 

 

Mer informasjon under: Hva er filosofisk praksis og Tjenester

Kontakt

Sandbekkfaret  26 C, 

1479 Kurland

e-post: eilin.dehli@gmail.com

Tlf: 97564704

 

Eilin Høgmann Dehli Filosofisk praktiker

 Organisasjonsnummer: 913314433

" Verden er et sted som krever alvorlige voksne. Men vi må ikke ta oss selv så alvorlig at vi slutter å smile og leke" 

                                                                                            -Arne Næss

bottom of page