Om Diotima 

 

Diotima (Org.Nr: 913 314 433) er et enkeltpersonforetak som eies og drives av Eilin Høgmann Dehli. Diotima samarbeider ofte med andre filosofiske praktikere eller personer med annen fagkompetanse om prosjekter og enkeltoppdrag. Diotimas visjon er å være et senter for dialog og filosofi, med nedslagsfelt på østlandet. 

 

Diotima er opptatt av å spre filosofi til folket! Slagordet «Bedre forståelse – større engasjement» gir en pekepinn på hva Diotima ønsker å oppnå. Med dialogen som hovedverktøy gis det en bredere og dypere forståelse av ulike temaer og begreper vi opererer med og må ta stilling til i hverdagen.

 

 

Eilin er sertifisert filosofisk praktiker og følger retningslinjene til Norsk selskap for filosofisk praksis. Mer informasjon finner du under "Hva er filosofisk praksis" og "tjenester". Faglige kvalifikasjoner forøvrig er: Filosofi, dialog, psykisk helsearbeid, juss, kjønnstudier, veiledning og offentlig forvaltning. 

 

 

 

" Om jeg vil lykkes med å føre et menneske mot et bestemt mål, må jeg først finne ham der han er og begynne akkurat der. Den som ikke kan det lurer seg selv når han tror han kan hjelpe andre. For å hjelpe noen må jeg visselig forstå mer enn det han forstår, men først og fremst forstå det han forstår. Om jeg ikke kan det hjelper det meg ikke å vite mer. Vil jeg likevel vise hvor mye jeg kan så beror det på at jeg er forfengelig og hovmodig og egentlig vil bli beundret av den andre i stedet for å hjelpe ham. All ekte hjelpsomhet begynner med ydmykhet ovenfor den jeg vil hjelpe og dermed må jeg forstå at dette med å hjelpe ikke er å ville herske, men å ville tjene. Kan jeg ikke dette så kan jeg heller ikke hjelpe noen. "

 

                                                                                                                                                                                                                 Søren Kirkegaard