top of page

Hvorfor snakke med en filosof?

Filosofien helbreder ikke, men den bringer trøst. Det er jo allerede meget.                                                                                                                                  -Voltaire

 

 

Filosofien har hatt menneskets levde liv i sentrum av sine studier i flere tusen år. I filosofien finnes det mange gjennomtenkte svar på spørsmål de fleste kommer i beit med en eller flere ganger i løpet av livet. Så som ”hva er meningen med livet?”, ”hva vil det si å handle riktig?” og ”hva er egentlig et godt liv?”. I et samfunn hvor mange ting psykologiseres kan samtaler med en filosof være et godt alternativ til psykolog. Tross alt er ikke alle problemene eller dilemmaer et menneske har rotfestet i sykdom. Samtidig er det ikke alltid disse problemene er like enkle å løse, ofte kan det være godt å ha noen å snakke med. En nøytral part som kun har som oppgave å lytte til deg og reflektere sammen med deg kan gi deg den hjelpen du trenger for å finne din egen vei og samtidig vokse som menneske. Filosofisk praksis er ikke terapi, men kan ha en terapeutisk effekt. 

 

 

 

 

Vi har ikke viten, vi søker den. I denne enkle stadfestingen ligger det en anerkjennelse av usikkerheten og uvitenhetens kraft. For usikkerhet og uvitenhet er bare svakt hvis du ikke makter å håndtere den. Mennesker tar ekstremt mange valg hver dag, mange av disse valgene kan ha konsekvenser for hvordan livene våre utarter seg. Manglende bevissthet rundt og om sine valg kan føre med seg manglende kontroll, det er lett å ende som statist i eget liv. Vil du være regissøren i eget liv krever dette aktiv tenkning, det krever bevissthet. Det krever søken etter viten, først og fremst viten om deg selv. Sammen med meg kan du søke svar på dine spørsmål og bli bedre kjent med deg selv. Min oppgave er å reflektere sammen med deg, slik at du kan bli mer bevisst og gjøre valg du er komfortable med i en travel hverdag – nettopp fordi de er gjennomtenkt og bevisstgjort.

Tanke-ord-bevissthet-handling

Et alternativ til psykolog

Gjennom ord - dialog 

Filosofiske praktikere forfekter dialog snarere enn debatt eller diskusjon. Selve ordet dialog kommer av det greske "dia" som betyr gjennom og "log" som betyr ord. "Log" er igjen avledet av "logos" som betyr fornuft. Selve ordet dialog signaliserer altså at de som snakker med hverandre ønsker å komme frem til noe ved bruk av sin fornuft. Dialog kan være mellom to personer eller flere personer, du kan også ha en dialog med deg selv. Ofte foregår sistnevnte i stillhet som en indre dialog, der ordene ikke får lyd. Vi som praktiserer dialog som metode, altså som en samtale mellom to eller flere, mener at når tanken får lyd blir den lettere å håndtere. Dialog er en metode for å sortere tanker og dette fungerer ofte bedre ved bruk av talte ord, vi tar del i hverandres indre verden og gjør den konkret og håndterbar. Når tanken er ute i rommet, formulert i en setning eller kun et enkelt ord, kan vi se på den sammen – undersøke hva den betyr og sette den i perspektiv.

Jeg lytter uten å ha munnen full av ord

Det å lytte er noe alle kan, men det å lytte godt er en kunst. For å kunne gi et bidrag som gir deg økt forståelse eller innsikt må jeg lytte til det du har å si – og jeg må gjøre dette uten å ha et tilsvar på tunga. Hvor mange ganger har du ikke befunnet deg i samtale med en venn, hvor vedkommende har avbrutt deg før du var ferdig med å snakke? Eller der vedkommende sin respons til ditt spørsmål eller problem ble formulert som et råd? Vi mennesker har lett for å ville gi råd til hverandre, dette er som oftest velment, men like ofte treffer ikke rådet den som har problemet.

bottom of page