top of page

Tjenester

Individuelle samtaler:

 

Den første gangen du kommer vil jeg først klargjøre hva du ønsker å snakke om, denne samtalen er derfor ofte åpen. Hvor mange samtaler vi bør ha er helt individuelt og avhenger av det tema eller den problemstilling du legger frem. Jeg setter av 60 minutter til hver samtale.

 

Gruppesamtaler:

 

Filosofiske samtaler egner seg også godt i grupper. For organisasjoner og bedrifter kan det være velegnet til å skape bevissthet rundt tjenester, mål og verdier. En metode er etisk refleksjon i grupper. Hvis dere er en studiering kan filosofisk samtale brukes for å klargjøre faglige problemstillinger og skape økt forståelse for temaer dere diskuterer.

 

Etisk veiledning:

Gir en dialogisk tilnærming til etiske problemstillinger i hverdagen, enten med kurs, systematisk etikk refleksjon i grupper ( etter SME modellen), eller individuelle samtaler. Du/dere vil få:

Økt bevissthet rundt verdier og kunnskap om etiske teorier. 

Evne til å identifisere ulike etiske problemstillinger og klargjøre handlingsalternativer. 

Hvordan:

Diotima tilbyr samtaler både for enkeltpersoner i eget hjem eller online. Diotima kan ved nærmere avtale også reise hjem til privatpersoner, for å ha samtalene der. Ved gruppesamtaler eller andre oppdrag for organisasjoner kan dette foregå i leide lokaler eller organisasjonens egne lokaler. 

 

 

Pris:

Vanlig timepris er 850-, per klokketime (student/uføre 700-,)

Pakketilbud for 5 samtaletimer: 3600-, (student/uføre 3000-,)

For grupper fastsettes pris etter oppdrag

"Står jeg overfor et menneske som overfor mitt Du, og sier jeg grunnordet Jeg- Du til han, da er han ingen ting blant ting. Nei, alene og usammensatt er han" 

                                                                                                                    -Martin Buber

Hypatia filosofikurs

Hypatia.jpg

Diotima har sammen med Are Seljevold arrangert flere filosofikurs. Følg lenken for å lese mer.  

Jeg følger de etiske retningslinjene til NSFP: 

bottom of page