Tjenester

Individuelle samtaler:

 

Den første gangen du kommer vil jeg først klargjøre hva du ønsker å snakke om, denne samtalen er derfor ofte åpen. Hvor mange samtaler vi bør ha er helt individuelt og avhenger av det tema eller den problemstilling du legger frem. Jeg setter av 60 minutter til hver samtale.

 

Gruppesamtaler:

 

Filosofiske samtaler egner seg også godt i grupper. For organisasjoner og bedrifter kan det være velegnet til å skape bevissthet rundt tjenester, mål og verdier. En metode er etisk refleksjon i grupper. Hvis dere er en studiering kan filosofisk samtale brukes for å klargjøre faglige problemstillinger og skape økt forståelse for temaer dere diskuterer.

 

 

Hvordan:

Diotima tilbyr samtaler både for enkeltpersoner og grupper i lokalene til Business Lillestrøm. Ved oppdrag for organisasjoner kan samtalene foregå i deres egne lokaler. Diotima kan ved nærmere avtale også reise hjem til privatpersoner, for å ha samtalene der. I forbindelse med restriksjoner grunnet Covid-19 tilbys samtaler nå digitalt.

 

 

Pris:

Vanlig timepris er 650-, per klokketime (student/uføre 550-,)

Pakketilbud for 5 samtaletimer: 3000-, (student/uføre 2500-,)

For grupper fastsettes pris etter oppdrag

Business Lillestrøm, Storgata 7,

2000 Lillestrøm

Velkommen-til-Business-Lillestrøm-i-Stor

Jeg følger de etiske retningslinjene til NSFP: 

"Står jeg overfor et menneske som overfor mitt Du, og sier jeg grunnordet Jeg- Du til han, da er han ingen ting blant ting. Nei, alene og usammensatt er han" 

                                                                                                                    -Martin Buber