Hypatia Filosofikurs - noe for deg?

Kurset holdes en tirsdagskveld per måned fra 25/2- 19/5. Klokkeslett 19-21.00. Sted: Storgata 7, Lillestrøm. Grunnet tiltak i forbindelse med koronavirus holdes kurset nå digitalt. 

Tradisjonen tro arrangerer Diotima kurs med Are Seljevold. Vi tar opp igjen den historiske linjen og ser på ideer fra middelalderen til vår tid. Denne gangen ser vi på temaer knyttet til politikk og samfunn.Dine spørsmål og innspill gis plass, det kreves ingen spesielle forkunnskaper. 

Velkommen til både nye og gamle deltagere!

Program

 Hypatia av Alexandria 

25/2: Vi starter i middelalderen denne gangen og ser nærmere på Augustins ideal samfunn. Vi spør: Hva slags samfunn ønsker vi oss?

24/3: Vi beveger oss over i renessansen representert ved Niccollò Machiavelli. Vi spør: Hva er makt?

21/4: I opplysningstiden ser vi nå på Mary Wollstonecraft og spør: Hva menes med like rettigheter?

19/5: Vi avslutter med en filosof fra vår egen tid, i dette kurset Arne Johan Vetlesen. Vi spør: Hva slags ansvar har vi for naturen og miljøet?

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

For informasjon og påmelding kontakt enten: Are Seljevold: 98469012

eller Eilin H.Dehli: eilin.dehli@gmail.com 

Pris for hele kurset 1200-, Påmelding til enkeltkvelder (betaling pr. gang) 350-, Det er bindende påmelding. Dersom kursledere ikke varsles om fravær 48 timer i forkant faktureres ovennevnte sum.  

Vennligst gi beskjed til Are eller Eilin om du planlegger å komme på en eller flere kurskvelder innen 16 februar. Vi har kun plass til 8 deltagere pr. gang.