Hypatia Filosofikurs - noe for deg?

Kurset holdes hver 14. dag, med unntak av siste gang: Tirsdag 24 september til 10 desember. Klokkeslett 19-21.00. Sted: Storgata 7, Lillestrøm.

Det er femte gang Diotima arrangerer kurs med Are Seljevold. Dine spørsmål og innspill gis plass. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta.  

Dette semesteret vil vi ha fokus på menneske og naturen. 

 Hypatia av Alexandria 

Foreløpig Program:

24/9:  Hva er natur og hva betyr den for oss? 

08/10: Vi utforsker menneskers forhold til naturen med en historisk innfallsvinkel.

22/10: Har dyrene krav på rettigheter på samme måte som oss?

05/11: Kan vi forstå dyrene?

19/11: Kan vi tro på hva vitenskapen sier om klimaendringene?

10/12: Hvilke ansvar har vi for naturen og må naturen vernes?   

 

Vi vil belyse disse spørsmålene med tekster av forskjellige filosofer, blant annet Arne Næss, S.K Sætreng, Lars Svendsen,Rene Descartes, Cathrine Macaulay og Peter Singer.   

For informasjon og påmelding kontakt enten: Are Seljevold: 98469012

eller Eilin H.Dehli: eilin.dehli@gmail.com 

Pris for hele kurset 1500-, Mulighet for påmelding til enkelte kurskvelder (betaling pr. gang) 350-,. Dersom kursledere ikke varsles om fravær til påmeldte enkeltkvelder 48 timer i forkant faktureres ovennevnte sum.  

Vennligst gi beskjed til Are eller Eilin om du planlegger å komme på en eller flere kurskvelder innen 20 september. Vi har kun plass til 8 deltagere pr. gang.