top of page

Hypatia Filosofikurs - noe for deg?

Kurset holdes tre torsdagskvelder: 01/10, 12/11 og 10/12. Klokkeslett 19-21.00. Sted: Røde kors huset i Lillestrøm, Skedsmogata 3 C, 2000 Lillestrøm.   

Filosofi i Norge-

Mystikk, opplysning og individualisme 

Siden vi i det store og hele har blitt lukket inne i eget land de siste månedene har vi blitt inspirert til å utforske norsk kultur- og idèhistorie. Vi ser på noen utdrag fra filosofiens historie i Norge, i union med våre naboland.  Vi bruker blant annet utdrag fra boken «Norge vårt Norge» av Kaj Skagen for å belyse hvordan filosofiske tankeretninger fra kontinentet har påvirket oss.

Dine spørsmål og innspill gis plass, det kreves ingen spesielle forkunnskaper. 

 Hypatia av Alexandria 

Velkommen til både nye og gamle deltagere!

Program

01/10: 

Mystikk og opplysning: Vi ser på filosofen Nikolai Grundtvig og pioneren Christopher Bruun. Hva er en god skole?

 

12/11:

Tysk idealisme i Norge: Vi ser nærmere på tenkningen til Marcus Monrad og spør: Hva er selvforståelse?

 

10/12:

Positivismen i møte med eksistensialismen: Søren Kirkegaard og Arne Næss: Kan filosofi hjelpe oss med å få et meningsfylt liv?

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

For informasjon og påmelding kontakt enten: Are Seljevold: 98469012

eller Eilin H.Dehli: eilin.dehli@gmail.com 

Pris for hele kurset 900-, Påmelding til enkeltkvelder (betaling pr. gang) 350-, Det er bindende påmelding. Dersom kursledere ikke varsles om fravær 48 timer i forkant faktureres ovennevnte sum.  

Vennligst gi beskjed til Are eller Eilin om du planlegger å komme på en eller flere kurskvelder innen 20. september. Vi har kun plass til 8 deltagere pr. gang. 

bottom of page